Госрезерв зерна в Чувашии будет увеличен в два раза