На Кубани построят промпарк по переработке с/х культур за 80 млн юаней