Производство зерна в Иране превысит 21 млн тонн в 2023 году — ФАО