Запасы зерна в РК на начало ноября составили 14,3 млн тонн